Xerox dừng vụ sáp nhập với Fujifilm do sức ép cổ đông Xerox dừng vụ sáp nhập với Fujifilm do sức ép cổ đông
Động thái trên diễn ra sau khi vụ kiện của các cổ đông lớn của Xerox là Carl Icahn và Darwin Deason, sở hữu tổng cộng hơn 15% cổ phần của Xerox và phản đối mạnh mẽ vụ sáp nhập trên, được thông báo hồi tháng Một năm nay.