Diệu kế
Phu nhân còn đáng sợ hơn cả quân giặc.
Jun 09, 2018
Hên dễ sợ!
Ừ thì, hên dễ sợ!
Jun 02, 2018
Tưởng đã chết
Thôi cái "vinh dự" này thật lòng chẳng dám nhận!
May 26, 2018
Còn phải chờ xem
Suy cho cùng, cũng đều như nhau cả thôi.
May 19, 2018
Lời khuyên của bác sĩ
Đến nhầm phòng khám mất rồi!
May 12, 2018
Thay đổi nhỏ
Thay đổi nhỏ nhưng kết quả lại chẳng nhỏ chút nào!
Apr 21, 2018
Rất lạnh
Vậy cuối cùng, là ai khai sáng cho ai đây?
Apr 14, 2018
Thành thật khai báo
Anh cũng đã cố gắng "thành thật" lắm rồi!
Apr 07, 2018
Cắt nhầm
Đúng là tin vui, vui đến nỗi... cười ra nước mắt.
Mar 31, 2018
Chết một ngàn năm
Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo!
Mar 24, 2018