Ăn vụng mà vẫn may
Hóa ra là như nhau cả!!!
Jun 16, 2018
Diệu kế
Phu nhân còn đáng sợ hơn cả quân giặc.
Jun 09, 2018
Hên dễ sợ!
Ừ thì, hên dễ sợ!
Jun 02, 2018
Tưởng đã chết
Thôi cái "vinh dự" này thật lòng chẳng dám nhận!
May 26, 2018
Còn phải chờ xem
Suy cho cùng, cũng đều như nhau cả thôi.
May 19, 2018
Lời khuyên của bác sĩ
Đến nhầm phòng khám mất rồi!
May 12, 2018
Xui xẻo đủ đường
Cái miệng hại cái thân!
May 05, 2018
Đỡ khổ hơn
Nghĩ khác đi sẽ đỡ khổ hơn.
Apr 28, 2018
Thay đổi nhỏ
Thay đổi nhỏ nhưng kết quả lại chẳng nhỏ chút nào!
Apr 21, 2018
Rất lạnh
Vậy cuối cùng, là ai khai sáng cho ai đây?
Apr 14, 2018