Hoàng tử bé - Chương 5
Mà một cây baobab, nếu như ta chú ý muộn màng quá, ta có thể chẳng bao giờ nhổ nó ra được nữa, baobab sẽ mọc cao và rễ nó chằng chịt khắp tinh cầu. Nó cho rễ của nó xói...
Jun 15, 2018
Hoàng tử bé - Chương 4
Thật là buồn nếu ta quên một người bạn. Có phải ai cũng có được một người bạn thân đâu.
Jun 14, 2018
Hoàng tử bé - Chương 3
Rồi em đắm mình trong giấc mơ màng thật dài. Sau đó, móc túi lấy con cừu tôi vừa vẽ, em lại mê mải ngắm cái của báu đó.
Jun 13, 2018
Hoàng tử bé - Chương 2
Và như thế đấy, tôi đã làm quen với ông hoàng bé nhỏ.
Jun 12, 2018
Hoàng tử bé - Chương 1
Những người lớn chẳng bao giờ tự họ hiểu được cái gì cả và thật là mệt cho trẻ con lúc nào cũng phải giải thích cho họ.
Jun 11, 2018