Nhà dư phòng cho SHARE gần chợ Hong Kong Dallas

$ 300
Nhà dư phòng cho SHARE gần chợ Hong Kong Dallas. Nhà yên tĩnh, không con nít. Ưu tiên cho độc thân. Bao điện nước, giặt, sấy và Internet. Giá một tháng là $300. Xin liên lạc (469) 226-8608.

Contact Information


Nguoi Viet Dallas

469-226-8608

noreply@nguoivietdallas.com

Dallas, TX

Other listing you may also be interested in

mockup

Convenient, Entertaining, Informative Available on Mobile App!

  • Daily News/Articles
  • Classified Ads
  • Local Business Directory
  • Local Events
  • Food and Drinks