Share Phong - Dallas

$ 300
Nhà dư phòng cho SHARE gần Chợ HongKong Dallas – Nhà yên tĩnh, không con nít. Ưu tiên cho độc thân. Bao điện nước, giặt, sấy và Internet. Giá một tháng là $300.00. Xin liên lạc (469) 226-8608

Contact Information


Nguoi Viet Dallas

469-226-8608

Other listing you may also be interested in

mockup

Convenient, Entertaining, Informative Available on Mobile App!

  • Daily News/Articles
  • Classified Ads
  • Local Business Directory
  • Local Events
  • Food and Drinks