Nhà Hàng Hibashi cần người

Hibashi, nhà hàng hàng đầu về Sushi Teppan gần Galleria Dallas, hiện đang thuê các nhà quản lý và phục vụ. Người quản lý phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong quản lý nhà hàng với kỹ năng lãnh đạo đã được kiểm chứng, cung cấp dịch vụ khách hàng tuyệt vời và quản lý chặt chẽ các chi tiết về doanh nghiệp. Sushi là rất cần thiết trong nhà hàng Nhật Bản. Lương hướng xứng đáng cho tất cả các vị trí. Vui lòng liên hệ với chủ nhân số 469-990-8930 và gửi lý lịch phục vụ tới restaurantgreatness@gmail.com để đăng ký.

Contact Information


469-990-8930

restaurantgreatness@gmail.com

Other listing you may also be interested in

mockup

Convenient, Entertaining, Informative Available on Mobile App!

  • Daily News/Articles
  • Classified Ads
  • Local Business Directory
  • Local Events
  • Food and Drinks