CẦN GẤP THỢ NAILS NỮ

Bao Nguoi Viet
Bao Nguoi Viet
4 weeks ago
Cần Thợ Nails Nữ làm chân tay nước mới ra trường OK. Cần Thợ biết làm Gel và Bột thường bao lương tùy theo kinh nghiệm, nếu không có phương tiện đi chung với chủ. Tiệm cách Garland 25 phút lái xe. Xin liên lạc: (469) 355-5476 hoặc (469) 688-0828)

Contact Information


469-355-5476

Other listing you may also be interested in

Cần Thợ Dip, Bột và Tay Chân Nước. Income Tiệm ở khu mỹ trắng sang Dallas rất Read more
3 weeks ago
Cần thợ nails nữ gấp. Tiệm ở W. Plano tiện cho thợ ở Carrolton & Colony. Khách sang tip cao. W: 972-673-1266 C: 972-400-1154 Read more
1 month ago
972-673-1266
Cần thợ nails bao lương từ $800-$1000 mỗi tuần. Tiệm: 972-234-2288 Cell: 972-697-5667 Read more
1 month ago
972-234-2288
Tiệm Nail ở Carrollton cần thợ biết làm đủ thứ. Full time hoặc Part time. Bao lư Read more
3 months ago
972-820-8413
mockup

Convenient, Entertaining, Informative Available on Mobile App!

  • Articles
  • Classified Ads
  • Local Business Directory
  • Local Events
  • Food and Drinks