Cần người phụ việc nhà

Bao Nguoi Viet
Bao Nguoi Viet
4 days from now
Cần một người đến nhà lo cho một bà cụ (đi và đứng vẫn còn được) và phụ việc nhà. Lương từ $1,400.00 trở lên.

Contact Information


972-999-7342

Other listing you may also be interested in

Cần người chăm sóc một người đàn ông 86 tuổi. Có thể làm việc part-time hoặ... Read more
1 month ago
214-552-0434
Cần một phụ nữ trung niên chăm sóc cho một cụ bà ở Murphy, Texas. Ở lại đêm Read more
2 months ago
972-965-6961
mockup

Convenient, Entertaining, Informative Available on Mobile App!

  • Articles
  • Classified Ads
  • Local Business Directory
  • Local Events
  • Food and Drinks