Near : Dallas / Fort Worth

Cần người

Bao Nguoi Viet
Bao Nguoi Viet
5 months ago
Nhà hàng Ramen Joy Restaurant đông khách cần người chạy bàn nam nữ có kinh nghiệm, biết tiếng Anh. Chủ vui vẻ và làm việc hòa đồng. Nhà hàng cũng cần thợ phụ xào nấu trong bếp. Xin liên lạc cô Ling: 469-803-1904. Địa chỉ nhà hàng 2500 Highway 121, South Bedford, TX 76021

Contact Information


Ling

469-803-1904

2500 Highway 121, South Bedford, TX 76021

Other listing you may also be interested in

Nhà hàng Ramen Joy đông khách cần người chạy bàn nam nữ có kinh nghiệm, biết tiếng Anh. Chủ vui vẻ và làm việc hoà đồng. Nhà hàng cũng cần thợ phụ xào nấu trong bếp. Điạ chỉ 2500 Highway 121, South Bedford, TX 76021 Read more
2 weeks ago
469-803-1904
Saigon Block cần tuyển dụng nhân viên Chạy Bàn, có kinh nghiệm, làm việc toàn thời gian hay bán thời gian. Liên lạc: 214-575-6400 Read more
2 weeks ago
214-575-6400
mockup

Convenient, Entertaining, Informative Available on Mobile App!

  • Articles
  • Classified Ads
  • Local Business Directory
  • Local Events
  • Food and Drinks