Cần thợ nails

Bao Nguoi Viet
Bao Nguoi Viet
4 weeks ago
Cần thợ nails tiệm ở thành phố Rockwall cách Rowlett 10 phút. Tiệm đang cần thợ bột P/W, Nexgen và chân tay nước. Bao lương $900.00/tuần. Xin liên lạc 214- 516-1773 hoặc 972-722-2672

Contact Information


972-722-2672

Other listing you may also be interested in

Cần Thợ Dip, Bột và Tay Chân Nước. Income Tiệm ở khu mỹ trắng sang Dallas rất Read more
3 weeks ago
Cần thợ nails nữ gấp. Tiệm ở W. Plano tiện cho thợ ở Carrolton & Colony. Khách sang tip cao. W: 972-673-1266 C: 972-400-1154 Read more
1 month ago
972-673-1266
Cần thợ nails bao lương từ $800-$1000 mỗi tuần. Tiệm: 972-234-2288 Cell: 972-697-5667 Read more
1 month ago
972-234-2288
Tiệm Nail ở Carrollton cần thợ biết làm đủ thứ. Full time hoặc Part time. Bao lư Read more
3 months ago
972-820-8413
mockup

Convenient, Entertaining, Informative Available on Mobile App!

  • Articles
  • Classified Ads
  • Local Business Directory
  • Local Events
  • Food and Drinks