Cần một người đến nhà lo cho một bà cụ (đi và đứng vẫn còn được) và phụ việc nhà. Lương từ $1,400.00 trở lên. Read more
4 weeks ago
972-999-7342
Cần người chăm sóc một người đàn ông 86 tuổi. Có thể làm việc part-time hoặ... Read more
2 months ago
214-552-0434
Cần một phụ nữ trung niên chăm sóc cho một cụ bà ở Murphy, Texas. Ở lại đêm Read more
3 months ago
972-965-6961
Cần người giúp chăm sóc người già $1,700.00/1 tháng. Xin liên lạc 214-566-5672... Read more
8 months ago
214-566-5672
mockup

Convenient, Entertaining, Informative Available on Mobile App!

  • Articles
  • Classified Ads
  • Local Business Directory
  • Local Events
  • Food and Drinks