Nhà dư phòng cho SHARE ở gần Firewheel Mall - Khu yên tĩnh– Giá $350.00 – Bao điện – nước. Có thể dọn vào ngay. Xin liên lạc: Ba: 469-288-3883 hoặc Trang 214-713-277 Read more
4 weeks ago
$350
214-713-2777
Nhà house cho share phòng gần Saigon Mall – 4 phòng cho share. Phòng lớn: $550 (2 vợ chồng $600.00) – Phòng trung $350. Nhà tại Coit & Beltline $400/phòng (bao tất cả). Có Read more
1 month ago
469-878-0085
Phòng rộng cho thuê - Có phòng chứa đồ riêng biệt - Gần chợ Hongkong Dallas. Giá $375/1 tháng. Không phải trả điện nước (All bill paid). Xin liên lạc (972) 971- 9517 Read more
2 months ago
$375
972-971-9517
Đường 75 Spring Valley. Phòng lớn $400. Hai người $450. Bao điện nước, Furniture, m Read more
3 months ago
$400
469-377-0572
Nhà dư phòng cho SHARE gần chợ HONGKONG DALLAS – Nhà yên tĩnh không có con nít. Ưu t Read more
3 months ago
$300
469-226-8608
Nhà gần Khu Hiệp Thái và Trường Nguyên dư phòng - Đầy đủ tiện nghi - Internet - Read more
3 months ago
469-432-2918
Share phòng và giữ trẻ. Nhà dư phòng cho Share – GGiữ trẻ em kinh nghiệm yêu thương trẻ. Read more
3 months ago
214-971-6312
Nhà dư phòng cho SHARE gần Chợ HongKong Dallas – Nhà yên tĩnh, không con nít. Ưu tiê... Read more
8 months ago
$300
469-226-8608
Nhà mới vùng Grand Prairie gần Asian Time Square dư 02 phòng cho thuê, ưu tiên nữ, vợ... Read more
8 months ago
714-657-4515
mockup

Convenient, Entertaining, Informative Available on Mobile App!

  • Articles
  • Classified Ads
  • Local Business Directory
  • Local Events
  • Food and Drinks