Cần người chăm sóc một người đàn ông 86 tuổi. Có thể làm việc part-time hoặ... Read more
2 days ago
214-552-0434
Cần một phụ nữ trung niên chăm sóc cho một cụ bà ở Murphy, Texas. Ở lại đêm Read more
1 month ago
972-965-6961
Cần một người đến nhà lo cho một bà cụ (đi và đứng vẫn còn được) và phụ việc nhà. Lương từ $1,400.00 trở lên. Read more
1 month ago
972-999-7342
Cần người giúp chăm sóc người già. $1,700.00/1 tháng. Read more
1 month ago
214-566-5672
Looking for someone that is able to prepare individual and business tax returns. - Must have 5 years Read more
4 days ago
mockup

Convenient, Entertaining, Informative Available on Mobile App!

  • Articles
  • Classified Ads
  • Local Business Directory
  • Local Events
  • Food and Drinks