Quận Cam chi 3 triệu USD cho trung tâm tạm trú vô gia cư

By Bình Nguyên - 04/16/2018 01:00 PM
Hội Đồng Giám Sát Quận Cam đã chấp thuận việc thiết lập 7 phòng vệ sinh và 8 phòng tắm tại Trung Tâm Tạm Trú cho người vô gia cư Courtyard, tại Santa Ana.

Trước tình hình số lượng người vô gia cư ngày càng tăng việc tăng khoản trợ cấp cải thiện môi trường sống tại các trung tâm tạm trú là hết sức cần thiết. Hồi tháng trước, thành phố Santa Ana đã công bố thống kê thành phần vô gia cư cho thấy số người vô gia cư hiện không có nơi tạm trú đã gia tăng hơn gấp đôi từ 466 lên đến 1.030 người.

Luật sư Andrew Đỗ, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam cho biết, “Nhà vệ sinh và phòng tắm là những tiện nghi cơ bản nhằm giúp những người phục hồi nhân phẩm một khi họ muốn cải thiện cuộc sống. Những tiện nghi này nhằm giúp những người cầu tiến. Ai cũng muốn được sạch sẽ trước khi đi phỏng vấn tìm việc làm”.

Có hơn 90 người hiện đang sống tại trung tâm tạm trú đã tìm được việc làm. Đây là một thành quả của chính sách cải thiện đời sống người vô gia cư của Quận Cam. 

Một người vô gia cư trên đường phố Mỹ. Ảnh: Getty image

Hồi tháng 10/2016, Giám Sát Viên Andrew Đỗ đã tiên phong trong các nỗ lực thành lập trung tâm tạm cư khẩn trương tại Santa Ana, hiện nay đây trở thành nơi cư ngụ cho 450 người vô gia cư mỗi đêm và 281 người đến nơi cư trú dài hạn.

Quận Cam chấp thuận một khoản phụ cấp trị giá 3 triệu USD cho chương trình trị liệu phục hồi (Recuperative Care), nâng tổng giá trị tài trợ cho chương trình này lên đến 8.38 triệu USD.

Các giường bệnh thuộc chương trình trị liệu phục hồi được coi như một phương cách ít tốn kém nhất trong việc chữa trị cho những người vô gia cư nhằm giảm gánh nặng cho các phòng chữa trị khẩn cấp tại Quận Cam.

Luật sư Andrew Đỗ, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam. Ảnh: Getty image

Luật sư Andrew Đỗ xác nhận đây chỉ là một số hoạt động cấp thời, ngắn hạn và Quận Cam cần phải có thêm các trung tâm tạm cư, các giường bệnh cho trị liệu phục hồi, và chương trình nhằm giải quyết vấn nạn vô gia cư.

Luật sư Andrew Đỗ nhấn mạnh, thành phố Santa Ana đã có những giải pháp thích hợp nhằm giải quyết vấn đề đối với người vô gia cư. “Thành phố Santa Ana tiếp tục gánh vác một gánh nặng vĩ đại nhất cho vấn nạn hiện tại của quận hạt. Chúng ta cần những thành phố khác mạnh dạn noi gương thành phố Santa Ana”.